Używanie funkcji podstawowych
Dotyczy użytkowników wszystkich pakietów
 
 
 
Używanie funkcji specjalnych
Dotyczy użytkowników modułu rozszerzającego
 
 
 
Pozostałe informacje i instrukcje
Dotyczy wszystkich użytkowników
 
 
 
Używanie funkcji podstawowych
Dotyczy użytkowników wszystkich pakietów
 
 
Dodawanie surowców
Aby dodać swoje surowce, z których składają się Twoje receptury, należy wejść w kategorię "Katalog surowców" i aktywować przycisk "Dodaj" Każdy surowiec powinien mieć unikalną nazwę, warto też podać nazwę firmy dostawcy lub producenta aby łatwiej było można odróżnić ten surowiec od podobnych, a zanotowanie numeru specyfikacji w pełni zabezpieczy przed pomyłkami w użyciu surowca do receptur. Uzupełnienie obowiązkowych pól polega na wpisaniu danych, które wymagane są na etykiecie produktów paczkowanych i stanowią podstawę do obliczenia wartości odżywczych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. Pozostałe dane mogą zostać pominięte, jeśli nie interesuje Cię uwzględnianie ich w wynikach dla tej receptury. Jednak jeśli Twoje surowce cechują się bogactwem witamin, minerałów lub mają charakterystykę wartą pokazania konsumentowi to warto wprowadzić te dane aby zostały one pokazane w raportach.
 
 
Katalog surowców
Dział "Katalog surowców" zawiera pełną listę wprowadzonych przez Ciebie surowców oraz listy surowców dostawców zewnętrznych oferujących swe surowce użytkownikom kalkulatora. Każdy z surowców własnych można edytować w celu zmian, lub usunąć. Proszę pamiętać, że każdorazowo po edycji danych należy zatwierdzić wprowadzone zmiany poprzez użycie funkcji "Zapisz"
 
 
Wprowadzanie receptur
Aby przeliczyć wartości odżywcze dla konkretnej receptury należy ją wprowadzić poprzez funkcję "Przelicz nową recepturę" w górnym menu lub poprzez funkcję "Dodaj nową" w zakładce "Lista receptur". Aby wprowadzić nową recepturę należy nazwać w niepowtarzalny sposób recepturę najlepiej nazwą związaną z gotowym produktem np. "Ciasto bananowe", warto dodać nadany przez siebie lub obowiązujący w obiegu Twojej firmy numer receptury, i podać wielkość porcji dla danej receptury. Kalkulator sam wylicza każdorazowo wartości dla 100g dlatego też ważne jest aby podać wielkość porcji bo to stanowi podstawę do wyliczeń dla porcji. Po określeniu nazwy, numeru i wielkości porcji, przyporządkowujemy do receptury odpowiednie surowce z których ta receptura się składa. Kiedy zaczniesz wpisywać nazwę surowca, po wpisaniu pierwszych liter kalkulator podpowiada wyświetlając nazwy sugerowanych surowców pod uzupełnianym polem. Kliknięcie sugerowanej nazwy pomaga wybrać odpowiedni surowiec. Przyporządkowanie surowca do receptury następuje poprzez akceptację przyciskiem "Dodaj" po wcześniejszym wpisaniu procentowej ilości dla danej receptury. Po przyporządkowaniu wszystkich surowców do danej receptury należy zapisać ją przez kliknięcie w przycisk "Zapisz i przejdź do wyliczeń". Tak zapisana receptura jest dostępna na "Liście receptur".
 
 
Modyfikacja receptur
Aby wprowadzić modyfikację do zapisanej receptury należy wejść w nią i skorzystać z opcji "Zmień recepturę" która przenosi do strony, w której każdy zapisany element receptury może być teraz zmieniony. Najważniejsze należy zapamiętać - jeżeli modyfikujemy recepturę aby ją zapisać jako nową to należy jej zmienić nazwę oraz numer. Jeśli nie zmienimy nazwy i numeru a zapiszemy inne zmiany w recepturze to ona ulegnie zmianie i wcześniej wygenerowane dla niej raporty (wyniki obliczeń) zostaną wykasowane i aby wygenerować nowe raporty dla zmodyfikowanej receptury należy przeliczyć ją od nowa.
 
 
Przeliczenia receptur
Aby dokonać wyliczeń wartości dla pojedynczej receptury należy najpierw wprowadzić recepturę przypisując do niej surowce, a następnie skorzystać z opcji "Wygeneruj raporty". Raporty są pokazaniem wyników przeliczeń. Do podstawowych funkcji kalkulatora należy generowanie raportu z obowiązkowych wartości odżywczych oraz wartości energetycznych, w formie tabel osobnych i łącznie. Aby uzyskać szersze możliwości obliczeń wartości nadobowiązkowych i poszerzyć sobie możliwości kalkulatora należy dokupić moduł rozszerzający FOODCAL MAX.
 
 
Tworzenie receptur złożonych
Wybierając funkcję "Przelicz recepturę złożoną" przechodzimy do strony, która umożliwia skomponowanie receptury złożonej z kilku receptur pojedynczych. Taka recepturę należy nazwać, najlepiej nadać jej unikalny numer i oczywiście podać wielkość porcji. Następnie wpisywać kolejno nazwy receptur pojedynczych wprowadzonych wczesniej do bazy i każdorazowo potwierdzać wybór. Po wprowadzeniu wszystkich receptur do przeliczenia "Zapisz i przejdź do wyliczeń". Tak zapisana receptura jest dostępna na "Liście receptur złożonych"
 
 
Obliczanie wartości odżywczych
Aby obliczyć wartości odżywcze dla receptury należy ją wprowadzić i zapisać za pomocą przycisku "Zapisz i przejdź do wyliczeń". Wtedy receptura zapisuje się pod swoją nazwą na "Liście receptur" oraz pojawia się nowa funkcja "wygeneruj raporty dla tej receptury" której uruchomienie powoduje wygenerowanie i pokazanie raportów zawierających wyniki obliczeń dla tej receptury, w tym przypadku wyniki należy odczytać z raportu "Tabela wartości odżywczych"
 
 
Obliczanie wartości energetycznych
Aby obliczyć wartości energetyczne dla receptury należy postępować identycznie jak przy obliczaniu wartości odżywczych tylko wynik odczytać z tabeli wartości energetycznych.
 
 
Generowanie raportów z wynikami
Zapisanie receptury pod swoją nazwą na "Liście receptur" powoduje uruchomienie się nowej funkcji "wygeneruj raporty dla tej receptury" której uruchomienie powoduje wygenerowanie i pokazanie raportów zawierających wyniki obliczeń w formie tabel. Każdy użytkownik ma dostęp do raportów z wynikami, które pokazuje:
Tabela wartości odżywczych
Tabela wartości energetycznych
Łączny raport
Użytkownicy korzystający z "Modułu Rozszerzającego" będą też mieć dostępne dodatkowe raporty:
Tabela wartości nieobowiązkowych
Tabela RWS
Tabela zawartości witamin
Tabela zawartości minerałów
 
Używanie funkcji specjalnych
Dotyczy użytkowników modułu rozszerzającego
 
 
Zapamiętywanie w formie PDF
Dostępne tylko dla użytkowników posiadających Moduł Rozszerzający FOODCAL MAX. Każdy raport można wyświetlić w formie dokumentu PDF, można zapisać go w takiej formie na dysku lub wydrukować.
 
 
Obliczanie wartości RWS 
Aby obliczyć wartości RWS dla receptury należy postępować identycznie jak przy obliczaniu wartości odżywczych tylko wynik odczytać z tabeli wartości RWS.
Raport z wartości RWS jest dostępny tylko dla użytkowników posiadających Moduł Rozszerzający FOODCAL MAX.
 
 
Obliczanie nieobowiązkowych wartości odżywczych
Aby obliczyć wartości energetyczne dla receptury należy postępować w taki sam spoób jak przy obliczaniu wartości odżywczych obowiązkowych. Wyniki będą dostępne w osobnej tabeli. Raport ten jest dostępny tylko dla użytkowników posiadających Moduł Rozszerzający FOODCAL MAX.
 
 
Obliczanie zawartości witamin
Aby obliczyć wartość witamin dla receptury należy postępować w taki sam spoób jak przy obliczaniu wartości odżywczych obowiązkowych. Wyniki będą dostępne w osobnej tabeli. Raport ten jest dostępny tylko dla użytkowników posiadających Moduł Rozszerzający FOODCAL MAX.
 
 
Obliczanie zawartości składników mineralnych
Aby obliczyć wartość witamin dla receptury należy postępować w taki sam spoób jak przy obliczaniu wartości odżywczych obowiązkowych. Wyniki będą dostępne w osobnej tabeli. Raport ten jest dostępny tylko dla użytkowników posiadających Moduł Rozszerzający FOODCAL MAX.
 
Pozostałe informacje i instrukcje
Dotyczy wszystkich użytkowników
 
 
Moduły dodatkowe
Moduły powodują poszerzenie funkcjonalności i możliwości kalkulatora Nutrition Calculator o funkcje specjalne. Obecnie można dokupić Moduł Rozszerzający FOODCAL MAX. Moduł ten dokupuje się raz do danego konta. Moduł działa ze wszystkimi rodzajami abonamentu. Korzystanie z funkcji specjalnych dostępne jest tylko dla użytkowników posiadających Moduł Rozszerzający FOODCAL MAX który zdecydowanie powiększy Twoje możliwości. Funkcje specjalne w zakresie obliczeń to: obliczanie RWS, obliczanie nadobowiązkowych wartości odżywczych, zawartość witamin, zawartość minerałów. Kalkulator ma też funkcje specjalne w zakresie swej użyteczności i zastosowanie Modułu Rozszerzającego pozwala na generowanie raportów w formie PDF, wysyłanie raportów bezpośrednio przez e-mail, drukowanie raportów na Twojej drukarce.
 
 
Podstawa
Podstawa prawna opracowania wyników kalkulatora Nutrition Calculator to Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 
 
Gwarancja i aktualizacje
Użytkownikowi przysługuje 100% gwarancja niezawodności w czasie używania Nutrition Calculator. W sytuacji nieprzewidzianych utrudnień w zakresie korzystania z kalkulatora przewidziano możliwość rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu o dni, w które wystąpił problem. Każdy zakup lub przedłużenie abonamentu obejmuje bezpłatne aktualizacje w okresie używania. Aktualizacje Modułu Rozszerzającego są bezpłatne zawsze. Czynny użytkownik ma zawsze dostęp do najnowszej wersji kalkulatora.